Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 13.05.1994
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 25.05.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "I sosialkomiteens budsjettinnstilling høsten 1993 ba flertallet departementet vurdere forskriftsendring som kunne sikre at hjemkommunen betalte opphold i alders- og sykehjem for eldre fra enkelte trossamfunn som ønsket opphold i institusjoner basert på eget livssyn.

Hva har departementet gjort for å følge opp denne saken?"


Les hele debatten