Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 18.05.1994
Besvart: 25.05.1994 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Ålesund havn er i dag det viktigaste havneanlegget mellom Bergen og Trondheim og fungerar som regionhavn for Nord-Vestlandet, Møre og Romsdal og delar av Sogn og Fjordane. Havna har hatt ei sterk auke av eksport både av fisk/fiskeprodukter og av godstrafikk. Då Stortinget handsama Norsk havneplan i 1990 var Ålesund havn peika på som aktuell for å få status som sentralhavn.

Vil statsråden medverke til at Ålesund kan bli sentralhavn for Nord- Vestlandet?"


Les hele debatten