Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til utenriksministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Gjennom "Hume-Adams-initiativet" ble det tatt et viktig skritt for å skape fred i Nord-Irland. Men fredsprosessen har foreløpig stoppet opp fordi den britiske regjeringa har satt som betingelse at den bare vil ha dialog med valgte politikere som forplikter seg til utelukkende fredelige metoder. Sinn Feins forsøk på å få britene i tale har blitt avvist.

Hva kan Regjeringa gjøre for å få britene til å snakke med alle parter i Nord-Irland uten forhåndsbetingelser?"


Les hele debatten