Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 01.06.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Landbruksdepartementet arbeider for å slå saman jordskiftesokna til større einingar. Viser til arbeid som er i gang i Buskerud.

Har Landbruksdepartementet ein samla plan for korleis ein ynskjer organiseringa av jordskiftet framover?"


Les hele debatten