Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "Kommunale næringsfond gitt i vassdragsreguleringssaker er kompensasjon for påførte skader og ulemper i samband med utbygging/vern av vassdrag.

Overstyrer EØS-avtalen den kommunale bruk av dagens og framtidige næringsfond, som er et resultat av slike erstatninger?"


Les hele debatten