Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Flyktninger har nå oppholdt seg i asylmottak opp til 5 år uten overgang til mer normal og permanent bosetting.

Hvor lenge vil Regjeringen være vitne til slike tilstander før Regjeringen selv påtar seg det økonomiske, administrative og organisatoriske ansvar for all bosetting av flyktninger?"


Les hele debatten