Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Gardermoen-utbyggingen innebærer at et stort antall boliger må innløses og fraflyttes. Erstatningenes størrelse og den sterke prisøkningen i boligmarkedet fører til urimelige økonomiske belastninger for de som må flytte fra området.

Vil statsråden ta initiativ til at huseierne ut fra en rimelighets- betraktning kan få en kompensasjon som står i forhold til de økonomiske og sosiale ulempene de blir påført?"


Les hele debatten