Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 27.05.1994
Fremsatt av: Einar Steensnæs (KrF)
Besvart: 01.06.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Hva vil samferdselsministeren gjøre for at en raskere skal få utbedret flere av de svært rasfarlige veiene i distriktene våre?" Tatt opp av Einar Steensnæs


Les hele debatten