Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Det er nødvendig å sikre gipsmakerfaget ved å gi særordning i forhold til Reform 94. Hittil er ikke en slik særordning gitt.

Vil statsråden sørge for at gipsmakerutdannelsen kan sikres?"


Les hele debatten