Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Sammenslåingen av 5 kommuner til Fredrikstad storkommune 1. januar 1994 har aktualisert spørsmålet om innføring av eiendomsskatt i de tidligere omegnskommunene Borge, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy, inkludert hytteeiendommer. Kommunalt engasjement har bidratt til en verdiøkning av eiendommer ved investeringer i strandområder, søppelhenting, gang- og sykkelstier m.m..

Mener statsråden det kan innføres eiendomsskatt i områdene for omegnskommunene både for bolig- og hytteeiendommer?"


Les hele debatten