Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til handelsministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Televerkets ledelse hevder til stadighet at norsk telepolitikk skal full-liberaliseres innen 1. januar 1998 i tråd med EUs rådsresolusjon av 22. juli 1993. I sin redegjørelse til Stortinget 8. februar 1994 hevdet handelsministeren at resolusjonen ikke inneholder noen konkrete forpliktelser for Norge.

Hvilken tolkning av rådsresolusjonen er den korrekte?"


Les hele debatten