Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 16.05.1994
Fremsatt av: Inga Kvalbukt (Sp)
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Sør-Trøndelag fylkeskommune har av økonomiske grunner vært nødt til å foreta innstrammingstiltak overfor Regionsykehuset i Trondheim (RiT) slik at ventetidspasientene ikke får behandling innen garantitiden.

Aksepterer helseministeren at ventetidsgarantien blir satt til side for disse pasientene?" Tatt opp av Inga Kvalbukt


Les hele debatten