Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til helseministeren

Datert: 20.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Ved Regionsykehuset i Trondheim må kreftpasienter vente i inntil 9 uker fra diagnosen er stilt til de kan komme under behandling. De prioriteres ikke for øyeblikkelig hjelp. For pasientene medfører dette økt psykisk press og forverret sykdomstilstand.

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre kreftpasienter raskere behandling?"


Les hele debatten