Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til helseministeren

Datert: 25.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Det offentlige helsevesen har i dag to spesialtilbud for lungesyke, Granheim lungesykehus og Glitre sanatorium.

Hvordan vurderer helseministeren disse institusjoner innenfor et samlet tilbud til nevnte pasientgruppe?"


Les hele debatten