Spørretimespørsmål fra Arild Lund (H) til helseministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Arild Lund (H)

Spørsmål

Arild Lund (H): "Ifølge Sosialdepartementets rundskriv I-6/93 vedrørende bortfall av trygderefusjon for helsepersonell som etablerer privat praksis uten avtale etter 10. oktober 1992: "er det avgjørende for fortsatt trygderefusjon for av- taleløs praksis etter 1. januar 1993 at vedkommende har drevet praksis fra et fast kontor med nødvendig utstyr at praksisen har vært åpen for allmennheten."

Mener helseministeren hensynet til bransjen og pasienten herved er godt ivaretatt?"


Les hele debatten