Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Tilbod om behandling til ufriviljug barnlause kjem ikkje inn under ventetidsgarantien.

Kvifor er då refusjonane frå folketrygda innretta slik at det løner seg for sjukehusa å utføra slik behandling, framfor å ta seg av ventetids- pasientar?"


Les hele debatten