Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 01.06.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Etter mer enn to års forhandlinger etter at EFTA og EU var enig om en EØS-avtale, har Norge bøyd av og innrømmet fri transitt av fisk som landes i norsk havn fra fiskefartøy fra EU-land.

Hva er grunnen til at Regjeringen har kapitulert fullstendig i disse forhandlingene og derved uthulet hovedprinsippet i råfiskloven, samt sørget for diskriminering av norske fiskere?"


Les hele debatten