Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): "I forbindelse med omorganisering av Statkraft er undertegnede blitt gjort kjent med at det er lagt opp til en bemanningsplan for Statkrafts anlegg i Glomfjord som innebærer en bemanningsreduksjon fra 23 til 15 arbeidsplasser. I tillegg skal det skje en reduksjon i Glomfjord T/F fra 6,2 til 0, slik at total reduksjon blir 14,2 årsverk.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for at Stortingets vedtak om 32 varige arbeidsplasser i Glomfjord skal oppfylles?"


Les hele debatten