Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I forbindelse med presentasjonen av rapporten "Norsk olje i EU- maskineriet" uttalte statsråd Jens Stoltenberg at EUs bestemmelser om forbud mot prissamarbeid når det gjelder oljepris hadde Stortinget sluttet seg til gjennom EØS-avtalen.

På hvilken måte har Stortinget fått informasjon om dette forhold?"


Les hele debatten