Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 26.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "Utviklingen av spisskompetanse innenfor dypvannsdykking er et øremerket innsatsområde. Av 135 gyldige norske klokkedykkersertifikat er nå kun et fåtall i arbeid som dykkere.

Hvordan skal denne spisskompetansen sikres over tid dersom ikke flere norske dykkere kommer i arbeid?"


Les hele debatten