Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til nærings- og energiministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Næringsmiddelindustrien må i henhold til EU-avtalen fullt ut tilpasse seg EUs pris- og konkurransenivå fra dag en. Næringen gir uttrykk for at overgangsordningene som er fremforhandlet er så svake at deler av næringen vil få store vansker med å overleve.

Hva vil statsråden gjøre for å gi næringsmiddelindustrien overgangs- ordninger og reelle muligheter til å omstille seg til den nye markeds- situasjonen som EU vil innebære?"


Les hele debatten