Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "I dag foregår det ei omorganisering av Statkraft som fører til tap av både arbeidsplasser og inntekter i flere kommuner. Dette gjelder blant annet Hemnes kommune. I samme kommune foreligger det planer om å endre reguleringsvilkårene i Røsvatnet, noe som vil gi økt belastning for lokalmiljøet.

Kan statsråden gå god for en slik politikk?"


Les hele debatten