Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 27.05.1994
Besvart: 01.06.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "De 65 ansatte ved Stabburet A/S i Trondheim har fått forhåndsvarsel om oppsigelse. Det ventes vedtak om nedleggelse til tross for at de ansatte har laget en ny driftsplan med årlige innsparinger på 2,7 mill. kroner. Også andre arbeidsplasser vil være truet av et slikt vedtak.

Kan myndighetene gjøre noe for å beholde en mest mulig desentralisert struktur på denne industrien, og derved unngå oppsigelser, økte miljøbelast- ninger og andre negative følger av slik sentralisering?"


Les hele debatten