Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 24.05.1994
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 01.06.1994 av helseminister Werner Christie

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Etter alkoholloven fastsetter departementet rammer for salgs- og skjenkeavgiftene. Dagens satser har vært uendret i flere år.

Vil departementet sørge for at maksimumsgrensene snart blir hevet?"


Les hele debatten