Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (Uavh) til utenriksministeren

Datert: 14.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uavh): "Innenfor rammen av Barents-samarbeidet søker Norge å formidle kunn- skaper og grunnleggende demokratiske holdninger blant annet til russiske folkevalgte, herunder særlig at meninger vi misliker og forakter må frem. Fortsatt negativ holdning til å tillate besøk av partileder Sjirinovskij sender signaler til russiske politikere om det norske demokratis innhold.

Hvordan vil Utenriksdepartementet sikre at den norske demokrati- modellen forblir troverdig i det fortsatte arbeidet?"


Les hele debatten