Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til landbruksministeren

Datert: 06.10.1994
Fremsatt av: Kari Meløy (SV)
Besvart: 19.10.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Parallelt med at et næringskombinasjonsprosjekt iverksettes av sentrale myndigheter i samisk kjerneområde, blir en familie som i flere generasjoner har holdt et fåtall tamrein, pålagt å slakte reinen som sammen med husdyrhold og utmarksnæringer har gitt familien i Kautokeino et livs- grunnlag.

Vil Landbruksdepartementet omgjøre vedtaket om tvangsslaktingen og på den måten støtte samisk kombinasjonsnæring med lange tradisjoner?" (Tatt opp av representanten Kari Meløy)


Les hele debatten