Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 14.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Ifølge Adresseavisen har statsråden tilbakekalt departementets brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ikke godkjenne årets investerings- budsjett to timer etter at brevet ankom mottakeren pr. telefax. Ifølge avisen var Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget (som også foreslo det vedtatte budsjett) sterkt medvirkende til tilbaketrekkingen.

Når vil statsråden informere om departementets syn på fylkestingets vedtak av 5. september 1994?"


Les hele debatten