Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Det er inngått avtale med flygelederne hvorav det fremgår at flyge- lederne får lønnskompensasjon som ligger helt utenfor de lønnsprinsipper som gjelder for statens virksomheter. Videre fører avtalen til helt ulike lønnsprinsipper innen Luftfartsverkets ansvarsområde.

Hvordan forsvarer statsråden rettferdigheten av så ulik lønnsbehandling av statens ansatte med samme kompetanse- og ansvarsnivå?"


Les hele debatten