Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til samferdselsministeren

Datert: 13.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ifølge Akershus Romerikes Blad 12. oktober 1994 har A/S Gardermo- banen satt i gang detaljplanlegging av jernbanetraseen i forbindelse med hovedflyplassen i henhold til sine egne planforslag. Disse er stedlig forkastet av kommunene som har utarbeidet og vedtatt alternative planer.

Er statsråden enig i at en slik fremgangsmåte foregriper den videre demokratiske planbehandling?"


Les hele debatten