Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 13.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Komiteflertallet ba sist høst om at ved revisjon av 1994-budsjettet skulle økte inntekter i forhold til budsjett prioriteres til tiltak for økt sikkerhet og regularitet på kortbanenettet.

Hvordan er dette fulgt opp?"


Les hele debatten