Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.10.1994
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 19.10.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Stortinget har vedtatt å slå sammen Senter for adferdsforskning og Lindøy skole til et kompetansesenter. Forutsetningen var fortsatt elev- inntak på helårsbasis. Til tross for det har styret sluttet seg til en strategiplan hvor denne forutsetningen ikke er til stede. Kompetanse- senteret har vært uten elever i lengre tid.

Vil statsråden sørge for at Stortingets vedtak og intensjoner blir fulgt opp umiddelbart?"


Les hele debatten