Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.10.1994
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 19.10.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Stortinget har forutsatt at skolelovene skal gjelde for elever som er inne på opphold ved de spesialpedagogiske kompetansesentrene. Undervisnings- oppgaver er likevel ikke beskrevet i sentrenes planer.

Hvordan vil departementet sikre at elever som er inne på korttids- opphold får den undervisningen de har krav på, og at de som skal undervise har undervisningskompetanse?"


Les hele debatten