Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til kulturministeren

Datert: 07.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "En nærradioredaktør har i ei årrekkje æreskjelt og sjikanert privat- personar og grupper på det grovaste via sitt sendenett. Han er no erklært strafferettsleg utilregneleg og kan difor ikkje dømmast for sine handlingar.

Kva vil kulturministeren gjera for å stoppa det misbruket av eteren som denne nærradioredaktøren driv?"


Les hele debatten