Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kulturministeren

Datert: 10.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Kva område innan norsk kulturpolitikk må endrast ved eit eventuelt norsk EU-medlemskap som fylgje av EU sine konkurransereglar og reglane for ikkje-diskriminering?"


Les hele debatten