Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "For å redusere ventetiden for hele 700 pasienter med grå stær i Nordland, har Nordland Sentralsykehus i Bodø bedt departementet om å få operere på kveldstid mot en høyere egenandel fra pasientene.

På hvilket grunnlag og med hvilken hjemmel i lov har helseministeren nektet Nordland Sentralsykehus å gi pasientene dette prisverdige tilbudet?"


Les hele debatten