Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og energiministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 19.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "El-brukende bedrifter, tradere og meglervirksomhet i kraftmarkedet påstår at Statkraft og andre større kraftprodusenter opptrer i strid med energilovens intensjoner. Markedsmakt ved kunstige oppkjøp, problemer med offentliggjørelse av magasinfyllinger, påstand om mulig prissamarbeid samt Statkrafts mulighet til å legge bånd på importen, kan være prisdrivende i strid med energilovens intensjoner.

Hva kan gjøres for at prisdannelsen i el-markedet skal fungere?"


Les hele debatten