Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 14.10.1994
Besvart: 19.10.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Sosialkontorene inndrar nå tilbakebetalt skatt fra sosialhjelps- mottakere. Det har vist seg umulig å praktisere loven og samtidig oppfylle kravene til individuell og skjønnsmessig behandling. Dette fører blant annet til svært ulik praksis innen den enkelte kommune og fra kommune til kommune.

Vil sosialministeren ta initiativ til å fjerne retten til å ta fra sosialhjelpsmottakere tilbakebetalte skattepenger eller forandre reglene slik at individuell behandling blir mulig?"


Les hele debatten