Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 20.10.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 26.10.1994 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Av fastsatt kvote på 3 200 flyktninger fra tidligere Jugoslavia for 1992-94 er bare 1 970 flyktninger kommet til Norge. Av årets minimale flyktningekvote fra andre land på 200 er det også ubrukte plasser. Fjorårets kvote ble ikke brukt opp.

Hva vil kommunal- og arbeidsministeren gjøre for at kvotene skal bli fylt dette året?"


Les hele debatten