Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til samferdselsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): "Det viser seg å være store korrosjonsskader blant annet på grunn av saltinntrenging på mange bruer, som er bygd særlig på 1970-tallet i kyst- fylkene. Dette gjelder både fylkesvei- og riksveisamband.

Hva mener statsråden kan gjøres for å komme i gang med rehabiliterings- arbeidet, og hvilke finansieringsordninger ser statsråden som aktuelle?"


Les hele debatten