Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.10.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "I en tale på årsfesten ved universitetet i Bergen 26. august 1994 sa rektor Ole Didrik Lærum følgende: "Norsk innvandringspolitikk har lagt store hindringer i veien for at universitetene i Norge skal kunne operere som virkelig internasjonale universitet." Han sa videre: "I forhold til økning i studenttallet har vi ikke hatt noen tilsvarende økning av utenlandske studenter, og spesielt altfor få studenter fra u-landene."

Deler statsråden denne vurderingen, og hva vil han i så fall gjøre?"


Les hele debatten