Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): "Det synes å være en klar pedagogisk begrunnelse for å bruke lomme- regnere med grafisk vindu i videregående skole, også på grunnkursene. Prisene på disse og dermed utgiftene for den enkelte elev virker urimelig høye.

Hva mener statsråden kan gjøres for å sikre elevene kvalitetsmessige gode lommeregnere til lavest mulig pris?"


Les hele debatten