Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til helseministeren

Datert: 30.04.1997
Besvart: 14.05.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): I budsjettet for 1997 fulgte ikkje Regjeringa opp løyving til forsking om krybbedød og spedbarnsdød. Ein samla sosialkomite uttrykte seg positivt til at denne forskinga skulle halda fram.

Kva konkrete planar har statsråden til at forsking på krybbedød skal halda fram i tråd med sosialkomiteen si budsjettmerknad?


Les hele debatten