Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 19.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Mange unge pakistanere blir ved hjelp av psykisk og fysisk vold tvunget til å inngå foreldrearrangerte ekteskap i strid med norsk lov.

Vil justisministeren sørge for at alle utenlandske statsborgere som medvirker til slike tvungne foreldrearrangerte ekteskapsinngåelser får inndratt sin oppholds- og arbeidstillatelse i Norge permanent?"


Les hele debatten