Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til justisministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av justisminister Grete Faremo

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "De kommunale forliksrådene bestående av folkevalgte medlemmer utfører et viktig arbeid. Det har vært diskutert om forliksrådene bør styrkes med en jurist i faglige juridiske spørsmål eller om forliksrådet bør avlastes med oppgaver det har vist seg lite egnet til å løse. Det vises for øvrig til NOU 1982:40.

Vil statsråden ta initiativ til å vurdere disse spørsmål, slik at ikke et rent legmannsorgan kan opptre som dømmende makt?"


Les hele debatten