Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Datert: 20.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av barne- og familieminister Grete Berget

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): "Likestillingsombudet har i et intervju med NRK Radio uttalt at norske yrkesgrupper som er kvinnedominert, spesielt er sykepleierne nevnt, kan få bedre lønn dersom Norge blir medlem av EU, ved at de anlegger sak for EU-domstolen. Det blir videre fremhevet at likelønn skal gjelde på tvers av faggrenser.

Kan barne- og familieministeren bekrefte eller avkrefte Likestillings- ombudets påstander?"


Les hele debatten