Spørretimespørsmål fra Geir Thoresen (Uavh) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Geir Thoresen (Uav)

Spørsmål

Geir Thoresen (Uavh): "I en rapport fra papirfabrikken Follum hevdes det at norsk avispapir kan bli utsatt for kvotebegrensninger, fra et selvforsynt EU-marked ved finsk og svensk medlemskap. Videre konkluderes at norsk papirproduksjon er svært avhengig av samme kokurransevilkår som våre nordiske naboer.

Er statsråden enig i at EØS-avtalen ikke hindrer slike kvoter og at eventuelle konsekvenser for norsk papirproduksjon kan bli alvorlige?"


Les hele debatten