Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Fremsatt av: Eva Heir (SV)
Besvart: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "I Utenriksdepartementets hefte "Spørsmål og svar om Norge og EU" heter det på side 17: "Vil vi stå fritt til å bestemme over våre olje- og gassressurser ved et medlemskap? Svar: Ja. EU har ingen felles energi- politikk."

Kan statsråden forklare hvorfor EUs planer for en felles energi- politikk, blant annet gjennom gass- og kraftdirektiv, ikke nevnes?" Tatt opp av Eva Heir.


Les hele debatten