Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I Utenriksdepartementets hefte "Spørsmål og svar om Norge og EU" heter det på side 6: "Kampen mot arbeidsledigheten er også et sentralt mål i EUs samarbeid, selv om sysselsettingspolitikk i hovedsak er det enkelte medlemslands eget ansvar. Medlemskap vil gi større muligheter for verdiskaping og dermed flere arbeidsplasser."

Kan statsråden dokumentere påstanden om at det blir flere arbeids- plasser ved et EU-medlemskap?"


Les hele debatten