Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I Utenriksdepartementets hefte "Spørsmål og svar om Norge og EU" sies det på side 39: "Europakommisjonen har om lag 18 500 ansatte. Til sammenligning har Oslo kommune 49 000 og Statoil 14 000."

Mener statsråden at disse størrelsene kan sammenlignes, og i så fall hva sier denne sammenligningen?"


Les hele debatten