Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Rette vedkommende: Nærings- og energiministeren
Besvart: 26.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Vil norsk kraftforsyning kunne få utvidet utenlandsk eierskap i EU/EØS, og kan dette igjen medføre økt utenlandsk innflytelse på kraft- anvendelsen i de berørte selskap innenfor konsesjonsvilkårene og retnings- linjene for ressursanvendelsen fastsatt av myndighetene?"


Les hele debatten